Ha din LIA-praktik hos Gen Z Consulting!

Är du en del av Generation Z och vill ta chansen att göra din röst hörd samtidigt som du utvecklar dina färdigheter inom kommunikation, digitalt skapande och evenemangsplanering?

Vad är typiskt för Generation Alpha?

Generation Alpha är den första som helt och hållet växer upp i en digital era, där tekniken har en betydande inverkan på deras liv redan från födseln.

Vad definierar Generation Z?

Generationsforskning visar skillnader i data och trender och berättar en historia om dagens unga generation. Men vilka punkter brukar användas för att definiera Generation Z?

Memes som sammanfattar Generation Z

Generation Z:s humor är känd för att vara mörk och absurdistisk, och kan framstå vara slumpmässig. Vissa menar att deras mörka humor är en hanteringsmekanism för en värld i kris.

Tech har svårt att attrahera Gen Z

Gen Z verkar vara avskräckta av negativa uppfattningar om teknikindustrin och den växande oron över bristande etik och hållbarhet. Gen Z verkar istället attraheras av det som traditionellt sätt klassificerats som “kvinnligt”.