Memes som sammanfattar Generation Z

Begreppet Memes myntades av Richard Dawkins i sin bok The Selfish Gene redan år 1976. Då syftade Dawkins på enheter av kultur som sprids i samhället enligt samma regler som gener sprids och överlever. Några decennier senare blev memes synonymt med roliga bilder och karaktärer som Bad Luck Brian, Good Guy Greg och Trollface. Idag är det en vital del av hur vi kommunicerar med varandra, särskilt bland Generation Z.

Generation Z:s humor är känd för att vara mörk och absurdistisk, och kan framstå vara slumpmässig. Vissa menar att deras mörka humor är en hanteringsmekanism för en värld i kris.

De konsumerar memes för humorn, samhällskritik eller gemenskap. Om du själv tillhör generation Z lär nedan memes vara igenkänningshumor!

Generation Z tar längre tid på sig att växa upp

Screenshot 20210702 213546 • Gen Z consulting • Generation Z memes

Generation Z spenderar en stor del av sin tid framför internet och smartphones

Screenshot 20210702 215056 • Gen Z consulting • Generation Z memes

Generation Z spenderar mindre tid på fysiska möten, och mer tid på digitala möten

Screenshot 20210702 215454 • Gen Z consulting • Generation Z memes

Generation Z är oroligare och har sämre psykisk hälsa

Screenshot 20210702 215129 • Gen Z consulting • Generation Z memes

Generation Z har och förväntar sig att ha en otrygg inkomst

Screenshot 20210702 213508 • Gen Z consulting • Generation Z memes

Generation Z är obestämda i fråga om sex, relationer och barn

Screenshot 20210702 215710 • Gen Z consulting • Generation Z memes