Locka Generation Z: Prioritera ekonomisk stabilitet, trygghet och work-life balance

Att attrahera Generation Z till arbetsplatser kräver en ny strategi som fokuserar på deras värderingar och önskemål. Medan tidigare generationer kanske prioriterade saker som meningsfullhet och status i sina yrkesval, är Generation Z mer benägna att söka ekonomisk stabilitet och trygghet framför allt annat.

Enligt forskning är Generation Z mindre benägna att värdera ‘mening’ högt när de väljer sina framtida karriärer, jämfört med tidigare generationer. De är skeptiska till idén om att ett arbete måste vara meningsfullt och istället fokuserar de på att “bara ha ett jobb” och tjäna tillräckligt med pengar för att känna sig trygga i en osäker värld. Julia, 16 år, uttrycker denna synpunkt när hon säger: “Jag vill ha ett jobb där jag tjänar pengar, tillräckligt mycket pengar, det behöver inte vara så hemskt mycket […] Jag hoppas bara att jag inte hatar det“.

Screenshot 20210702 213508 • Gen Z consulting • Generation Z

För Generation Z är ekonomisk trygghet och värdiga löner prioriterat över jobbets inneboende mening eller kreativitet. Jordan, 23 år, uttrycker denna åsikt när han säger: “Vi borde alla bry oss mindre om ifall ett arbete är intressant eller uppmuntrar till kreativitet eftersom sådana arbeten inte är betalda“.

Det är även viktigt att betona work-life balance när man försöker attrahera Generation Z. Denna generation värdesätter möjligheten att ha tid för sina personliga intressen och relationer utan att kompromissa med sina arbetsliv. En annons som framhäver en “trygg och säker arbetsmiljö” eller möjligheten till flexibla arbetstider kommer att få deras uppmärksamhet.

Svenska ungdomar är mer positivt inställda till arbete och anser till högre grad att det är en mycket viktig del av livet, jämfört med ungdomar i USA. Enligt OECD är arbetsmiljön och arbetsförhållandena bättre i Sverige, vilket kan vara en viktig förklaring. Svenska ungdomar behöver inte göra samma kompromisser när det gäller utbildningskostnader eller arbetets meningsfullhet och roliga uppgifter, eftersom högre löner och trygghet är till högre grad garanterat.

Läs mer: Twenge, J. M. (2017). iGen: Why today’s super-connected kids are growing up less rebellious, more tolerant, less happy–and completely unprepared for adulthood–and what that means for the rest of us. Simon and Schuster.