Techbranschen har svårt att attrahera Gen Z

Jämfört med tidigare generationer har Generation Z en stor tendens att hoppa mellan olika jobb. De pratar om att de inte vill följa sina föräldrars väg – att arbeta till utmattning, ha lite tid för familj och fritid och lova långvarig lojalitet till ett specifikt jobb eller bransch. Enligt en undersökning av PwC ser vi att denna effekt är ännu större inom tech-branschen.

IT-anställda under 30 år är två och en halv gånger mindre benägna att stanna kvar på ett jobb under en längre tid, jämfört med anställda över 50 år. Jämfört med andra branscher visar IT-anställda en 10,2 procent lägre avsikt att stanna på samma jobb. Det är mindre sannolikt att unga IT-arbetare stannar kvar på ett jobb de inte är helt nöjda med.

En artikel i New York Times från 2020 beskrev svårigheterna som många chefer inom techsektorn har att attrahera Gen Z-talanger. Artikeln beskrev hur många unga Gen Z verkar vara avskräckta av negativa uppfattningar om teknikindustrin och den växande oron över bristande etik och hållbarhet i branschen. Artikeln förstärkte idéerna om transparens, kommunikation och samarbete, och hur viktiga dessa egenskaper är för yngre arbetstagare som kommer in i teknikbranschen.

Vad vi ser är att den yngre generationen generellt sätt attraheras av det som traditionellt sätt klassificerats som “kvinnligt”. För att få in fler kvinnor inom it- och techbranschen har det i många år diskuterats work-life balance, familjevänliga kontor, rimliga arbetstider och villkor, meningsfulla uppgifter som ger tillbaka till samhället, engagemang och en inkluderande kultur.

Nu riskerar techbranschen att inte bara avskräcka kvinnor från sina företag, utan också yngre oavsett kön.