Att skapa en jämställd it och techbransch är idag på mångas läppar. Företagen själva säger att de inte kan göra något åt den skeva könsfördelningen eftersom kvinnorna “inte finns”. Universiteten anser inte heller att skulden ligger hos dem – kvinnor söker sig helt enkelt inte till deras program. Men varför är det så? Är det helt enkelt så att kvinnor är mystiska sällsynta varelser som techgenierna vagt kan ana genom fönstret, bara för att sedan slinka iväg väsande så fort någon säger ”IT”?

Artikel efter artikel understryker riskerna av branschens låga jämställdhet och menar att det skapar olönsamma företag, exkluderande produkter och ett odemokratiskt samhälle. Inte sällan avslutas dessa nödrop med den klassiska lösningen: Barnen. Vi måste introducera fler flickor till fältet redan i ung ålder. Men hur exakt ska vi gå tillväga?​​​​​​​

Tech Rebel är en kommande bok. Tech Rebels är också ett föreläsningsupplägg och en metod för företagsutveckling. Gen Z consulting kan hjälpa dig att modernisera ditt företag, eller stärka ditt arbete med barn och unga, med målbilden att stärka jämställheten och attrahera fler Gen Z-flickor och icke-binära till it och tech.